(1)
Lodberg, P. Jeppe Bach Nikolajsen, Kari Skorstein Haug, Frank-Ole Thoresen Og Ingrid Eskilt (red.): Missiologi. En innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2022. 416 S. NOK 449. DTT 2022, 85, 324-325.