(1)
Larsen, K. B. Debutanten Jesus: Den første Offentlige optræden Som Motiv I Antikke Biografier Og De Nytestamentlige Evangelier. DTT 2022, 85, 259-294.