(1)
Garff, J. Det bevægende Billede – Billedets bevægelse: Om Retorikkens Tidslighed I Et Par Af Kierkegaards Taler. DTT 2022, 85, 105-124.