(1)
Holm, B. K.; Rønkilde, J. B.; Thorsen, J. E. Temanummer Om “digital nadver”. DTT 2022, 85.