(1)
Brorson, M. Whisky Eller Tonic? Narrativ Eksistensteologi. DTT 2021, 84, 124-146.