(1)
Müller, M. Justin Som Bibelteolog. DTT 2019, 81, 160-188.