(1)
Lausten, M. Religionsfrihetens Och Ekumenikens Tid. DTT 2008, 71, 69-70.