(1)
Kjøller-Rasmussen, J. Nupcie Facte Sunt: Et Transreformatorisk, Kontekstualiserende Studie Af Tre prædikener Til Anden søndag Efter Helligtrekonger. DTT 2019, 81, 101-117.