(1)
Jenson, R. W. Kristendommen Og Religionerne. DTT 2009, 72, 241-249.