(1)
Müller, M. Kommentar Til Markusevangeliet. DTT 2009, 72, 3-4.