(1)
Christoffersen, L. Retsteologi. Udvalgte Emner. DTT 2011, 74, 330-331.