(1)
Theissen, G. Om at Forstå Bibelen I Den Moderne Verden. DTT 2011, 74, 258-275.