(1)
Andersen, S. Gud Og Det Givne. DTT 2017, 80, 127-145.