(1)
Becker, E.-M. Paulus I Aarhus – Fra Johannes Munck Til Nu. DTT 2017, 80, 81-93.