(1)
Nikolajsen, J. B. Kristen Kirke I Et Pluralistisk Samfund. DTT 2016, 79, 217-232.