(1)
Nikolajsen, J. Kristen Etik I Et Pluralistisk Samfund. DTT 2016, 79, 105-121.