(1)
Kofod-Svendsen, F. Carl Olof Rosenius’ Teologi Med særligt Henblik På Hans Kirkesyn. DTT 2016, 79, 22-40.