(1)
Rabjerg, B. Suveræne Livsytringer Og Kredsende Tanker Og følelser – En Kritisk Begrebsudvikling. DTT 2014, 77, 178-196.