(1)
Rosfort, R. “at forstaaeliggjøre Og Tyde Naturens Runer”. DTT 2013, 76, 133-149.