(1)
Ravn, M. Det Oversete Argument. DTT 2012, 75, 203-221.