(1)
Ruager, S. Anmeldelse Om dĂždehavsrullerne. DTT 2012, 75, 79-80.