[1]
Lodberg, P. 2022. Jeppe Bach Nikolajsen, Kari Skorstein Haug, Frank-Ole Thoresen og Ingrid Eskilt (red.): Missiologi. En innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2022. 416 s. NOK 449. Dansk Teologisk Tidsskrift. 85, 3-4 (dec. 2022), 324–325.