[1]
Hoffmann, T. 2022. Collegium Biblicum… et Coranicum: Om koran- og bibelstudiers fælles historie og mulige fremtid. Dansk Teologisk Tidsskrift. 85, 3-4 (dec. 2022), 295–315. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v85i3-4.135219.