[1]
Berntson, M. 2022. Den inkarnerade kyrkan – synliggjord : Recension av Den sete kirke: Festskrift til Carsten Bach-Nielsen. Red. Mattias Skat Sommer, Nils Arne Pedersen, Jette Bendixen Rønkilde, Rasmus H.C. Dreyer, Svend E. Mathiassen & Anne Pedersen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2021. 332 sider. Kr. 395,95. Dansk Teologisk Tidsskrift. 85, 2 (okt. 2022), 189–196. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v85i2.134338.