[1]
Garff, J. 2022. Det bevægende billede – billedets bevægelse: Om retorikkens tidslighed i et par af Kierkegaards taler. Dansk Teologisk Tidsskrift. 85, 2 (okt. 2022), 105–124. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v85i2.134332.