[1]
Holm, B.K., Rønkilde, J.B. og Thorsen, J.E. 2022. Temanummer om “digital nadver”. Dansk Teologisk Tidsskrift. 85, 1 (jun. 2022). DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v85i1.132854.