[1]
Friis, M. 2021. Teresa Morgan: Being ‘in Christ in’ the Letters of Paul. Saved through Christ and in his Hands. WUNT I/449. Tübingen: Mohr Siebeck, 2020. x + 321 sider. €129. Dansk Teologisk Tidsskrift. 84, 2 (dec. 2021), 207–209. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v84i2.129666.