[1]
Pedersen, E.M.W. 2021. En norsk matriark analyserer patriarkerne: Kari E. Børresens opgør med katolsk teologis lære om gudbilledlighed. Dansk Teologisk Tidsskrift. 84, 2 (dec. 2021), 99–123. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v84i2.129652.