[1]
Birkler, M.K. 2021. Paul Tillich: Samarbejdet mellem menneskets ontologiske ophav og eksistentielle vilkår. Dansk Teologisk Tidsskrift. 83, 3-4 (maj 2021), 102–119.