[1]
Müller, M. 2019. Justin som bibelteolog. Dansk Teologisk Tidsskrift. 81, 3 (maj 2019), 160–188. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v81i3.113901.