[1]
Lausten, M. 2008. Religionsfrihetens och ekumenikens tid. Dansk Teologisk Tidsskrift. 71, 1 (mar. 2008), 69-70. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v71i1.112107.