[1]
Nielsen, K. 2018. Opposition ved Kaj Mogensens forsvar for disputatsen: Livet - det dejligste eventyr. H.C. Andersens teologi. Dansk Teologisk Tidsskrift. 81, 2 (okt. 2018), 118–128. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v81i2.109758.