[1]
Henriksen, J.-O. 2009. Begjærets kristologi, begjærets frigjøring. Dansk Teologisk Tidsskrift. 72, 1 (maj 2009), 1–17. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v72i1.106447.