[1]
Christoffersen, S.A. 2010. Løgstrup og litteraturen. Dansk Teologisk Tidsskrift. 73, 2 (jun. 2010), 151–152. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v73i2.106422.