[1]
Damgaard, I. 2010. Nietzsche “… fra 1888, som år et…” Et studie i Nietzsches Der Antichrist. Dansk Teologisk Tidsskrift. 73, 2 (jun. 2010), 149–151. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v73i2.106421.