[1]
Bader, G. 2011. Navn og parallelisme. Dansk Teologisk Tidsskrift. 74, 3 (okt. 2011), 196–216. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v74i3.106388.