[1]
Jensen, C. 2011. Lay Belief in Norse Society 1000-1350. Dansk Teologisk Tidsskrift. 74, 1 (apr. 2011), 94-95. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v74i1.106375.