[1]
Andersen, S. 2017. Gud og det givne. Dansk Teologisk Tidsskrift. 80, 2-3 (sep. 2017), 127–145. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v80i2-3.106352.