[1]
Sommer, M.S. 2015. Undersåten som förstod. Den svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessen. Dansk Teologisk Tidsskrift. 78, 2 (mar. 2015), 149–150. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v78i2.105747.