[1]
Lausten, M.S. 2014. Fridomens grenser 1814-1851. Handhevinga av den norske “ jødeparagrafen”. Dansk Teologisk Tidsskrift. 77, 4 (dec. 2014), 330–331. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v77i4.105732.