[1]
Buch-Hansen, G. 2014. Paulus i Aristoteles’ hønsegård. Dansk Teologisk Tidsskrift. 77, 1 (mar. 2014), 9–26. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v77i1.105698.