[1]
Ravn, M. 2012. Det oversete argument. Dansk Teologisk Tidsskrift. 75, 3 (okt. 2012), 203–221. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v75i3.105584.