[1]
Hansen, K. og Hartyani, M. 2012. Kan naturkundskab bane vej for religion? Introduktion til Ludvig Feilbergs psykologi og Levelære. Dansk Teologisk Tidsskrift. 75, 1 (feb. 2012), 58-78. DOI:https://doi.org/10.7146/dtt.v75i1.105551.