Tilbage til artikeldetaljer Ord virker. Retorisk homiletik. Download Download PDF