Nielsen, Susanne, Berit Volder Kjær, og Bente Thorup Andersen. “LibGuide Som Social Platform”. Dansk Biblioteksforskning 7, no. 2/3 (oktober 24, 2011): 83–94. Set januar 28, 2023. https://tidsskrift.dk/danbibfor/article/view/97387.