Schreiber, T. (2011) “Informationskompetence : Set ud fra to forskellige praksisteorier”, Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3), s. 95–107. doi: 10.7146/danbibfor.v7i2/3.97388.