Schreiber, T. (2017) “Informationskompetence : Set ud fra to forskellige praksisteorier”, Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3), s. 95-107. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/danbibfor/article/view/97388 (Set: 25maj2019).