Nielsen, S., Kjær, B. og Andersen, B. (2017) LibGuide som social platform, Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3), s. 83-94. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/danbibfor/article/view/97387 (Set: 16januar2019).