Nielsen, S., Kjær, B. og Andersen, B. (2017) “LibGuide som social platform”, Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3), s. 83-94. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/danbibfor/article/view/97387 (Set: 21marts2019).