Fransson, J. (2017) “Findability och informationskompetens vid webbnavigation”, Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3), s. 55-68. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/danbibfor/article/view/97385 (Set: 21juli2019).