Schneider, M. og Thrige, S. (2017) “Studerendes informationspraksis omkring den akademiske opgave”, Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3), s. 33-44. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/danbibfor/article/view/97379 (Set: 23maj2019).